Minority Report หน่วยสกัดอาชญากรรมล่าอนาคต ที่สุดของการทดลอง

Minority Report

           Minority Report เมื่อมนุษย์มีเทคโนโลยีที่ล้ำยุค มีดวงตาเป็นผู้แทนทุกอย่างเป็นเสมอเหมือนบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อปัญหาของผู้กระทำผิดกฎหมายที่มีมาทุกช่วงจะหมดไป ด้วยวิทยาการที่มนุษย์ศึกษาและทำการค้นพบ ให้สามารถล่วงรู้เหตุร้ายได้ล่วงหน้าแล้วก็วิทยาการนั้นเป็นสิ่งที่บังเอิญศึกษาค้นพบ

Minority Report

           ได้ผลลัพท์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีรูปร่างราวกับมนุษย์ เรียกว่า พรี-ค็อก เป็นสิ่งที่จะแผดเสียงเตือนได้ว่า คนใดกันเป็นโจร ผู้ใดเป็นเหยื่อ รวมทั้งเกิดขึ้นในเวลาไหน แต่ว่าไม่อาจจะพูดได้ว่าทำเพราะเหตุใด ราวกับเป็นเพียงแต่ ผู้พยากรณ์สถานะการณ์แค่นั้น แล้วตำรวจของ หน่อยพรีไคร์ม จะตามไปยั้งเคราะห์หามยามร้ายนั้น แม้กระนั้น คนใดกันแน่จะคาดหวังเมื่อ ตำรวจแปลงเป็นอาชญากรเสียเอง ทำให้เขาจำเป็นต้องค้นหาคำตอบ มีเพียงแต่ภาพเหตุกาณ์นิมิตที่เป็นคำใบ้แค่นั้น ยิ่งค้นหาคำตอบมากมายเยอะแค่ไหนก็ยิ่งศึกษาและทำการค้นพบความอัศจรรย์มากขึ้นเรื่อยๆแค่นั้น