จักรกลมรณะ การผจญภัยน่าตื่นเต้นมากกว่าที่คุณคาดหวังที่จะกลายเป็นนักล่าอัลฟ่า

จักรกลมรณะ ในฐานะที่เป็นอุปมาอุปมัยสำหรับลัทธิทุนน…

อ่านเพิ่มเติม